X
تبلیغات
پیکوفایل
رایتل
وظایف اعضاء شورای واحد بسیج دانش آموزی  چاپ
تاریخ : دوشنبه 30 فروردین‌ماه سال 1389

۱-         وظائف اختصاصی مسئول بازرسی واحد 

 شناسایی ، جذب و پیشنهاد افراد واجدشرایط بمنظور تصدی مسئولیت های واحد مقاومت با هماهنگی فرمانده واحد
 
نظارت برحسن اجرای برنامه های ابلاغی
  
نظارت بررعایت اقدامات ایمنی در سطح مدرسه

  
همکاری و تعامل مستمر با بازرسی حوزه متبوع

  
بررسی میزان اثربخشی مدیران واحد مقاومت دراجرای برنامه ها

 
همکاری و ارائه پیشنهاد جهت انتصاب مسئولین واحد مقاومت و پیگیری صدور احکام آنان

  
پیگیری نتیجه گزارشات بازرسی رده مافوق ( رفع معایب و نواقص) تاحصول نتیجه و اعلام نتایج به مبادی ذیربط

-  2وظا ئف اختصاصی مسئول اداری و پشتیبانی واحد :
  تهیه و ارائه آمار و گزارش عملکرد نوبه ای به رده مافوق
  
تنظیم و پیگیری تشکیل جلسات ، نوشتن صورتجلسات شورای واحد و ارسال یک نسخه مطابق زمان بندی اعلام شده به رده مافوق
  
پیگیری نظم و انضباط و نظارت بر بهداشت محیط کار
  
دریافت ، ثبت ، توزیع و بایگانی نامه ها و اسناد وارده و پیگیری تایپ ، تکثیر ، شماره گذاری و ارسال نامه ها
  
برآورد نیازمندیهای واحد مقاومت و پیگیری تامین و پشتیبانی عمومی از فعالیتهای جاری
  
ثبت و کنترل  اقلام و اموال بیت المال و پیگیری تعمیر و نگهداری اقلام و تجهیزات
  
جذب کمکهای نقدی و جنسی ازطریق خود یاری اعضاء ، انجمن اولیاء و مربیان ، مدیریت آموزشگاه و  

 -۳وظائف اختصاصی مسئول فرهنگی هنری واحد :

-        جام فعالیتهای قرآنی و نماز

 هماهنگی و تعامل با کانونهای بسیج جوانان ومساجد ، امور تربیتی شهرستان ، کانون پرورش فکری کودکان و    
 
نوجوانان و معرفی اعضاء بسیج دانش آموزی از امکانات آنان
  
برگزاری اردوها ، برپائی نمایشگاه و و اجرای مراسم در مناسبت ها و ایام ا... ها و ...،
 
برنامه ریزی و تشکیل گروههای هنری تئاتر ، سرود و ...
  
مشارکت در برگزاری نمازهای جماعت
  
جمع آوری آثار ، خاطرات ، زندگینامه و . . . دانش آموزان شهید ، رزمنده و جانباز
 
حضور مؤثر و همه جانبه در عرصه های دفاع فرهنگی علیه اقدامات آشکار و پنهان و شبهات دشمن 

۴-وظائف اختصاصی مسئول فعالیت های گروهی و سازندگی واحد  

  شناسایی عرصه های  مختلف فعالیت های گروهی متناسب با ویژگی ها و تـوانمندیهای دانش آموزان بسیجی با در نظر گرفتن امکانات ، مقدورات ، شرایط و نیازمندیهای خاص هر مدرسه
 
شناسایی و اجرای آموزش مهارتهای مورد نیاز اعضاء
 
معرفی اعضاء جهت بکارگیری در فعالیتهای گروهی و سازندگی
  
بکارگیری سازمان یافته اعضای بسیج دانش آموزی درصبحگاه ها، مناسبت ها ، راهپیمایی ها ، رزمایش ها و . . .
 
بومی سازی برنامه سالانه فعالیت های گروهی و سازندگی و ارائه  به ردة مافوق
 
تهیه گزارش عملکرد جهت انعکاس به رده مافوق  

 وظائف اختصاصی مسئول خبرنگاران و اطلاع رسانی واحد مسابقات و فعالیتهای فرهنگی ، هنری

-         توزیع جزوات و نشریات اطلاع رسانی واصله و همچنین اخبار مورد نیاز بسیجیان عضو واحد.
 
اطلاع رسانی به دانش آموزان در زمینه برنامه ها و مراسم و فعالیت های واحد از طریق تهیه بروشور و تراکت و پوستر
 
بکارگیری خبرنگاران افتخاری جهت انعکاس مطلوب و به موقع گزارشات و فعالیت ها.
 
مطالعه و اجرای دستورالعملهای دریافتی از حوزه و اقدام براساس آنها
 
جمع بندی گزارشات دریافتی از دانش آموزان بسیجی درسطح مدرسه و ارسال به موقع به منطقه
 
آشنایی با تشکلهای دانش آموزی و NGO ها
 
تقویت هسته های خبرنگاری بمنظور انعکاس مطلوب و بموقع گزارش فعالیتها و برنامه های بسیج دانش آموزی
 
انجام پوشش خبری درمحیط آموزشگاه و اجتماعات و راهپیمائیهای
 
ثبت عملکرد ، فعالیتها ، برنامه ها ، وقایع و رویدادهای مهم و انتقال به حوزه
 
تقویت ارتباط با حوزه متبوع

6- وظائف اختصاصی مسئول آموزش واحد

برآورد نیازهای آموزشی اعضاء
 
پیگیری اجرای آموزش های عمومی مقدماتی و تکمیلی ، طرح معرفت ، عرضی توجیهی
  
همکاری درجهت اجرای هرچه مطلوب تر آموزش آمادگی دفاعی
  
ثبت سوابق آموزشی اعضاء
 
پیگیری صدور گواهی آموزش
  
تهیه گزارش عملکرد
 
تقویت ارتباط با رده مشابه در حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی متبوع و اخذ تدابیر لازم .

7- وظائف اختصاصی مسئول علمی پژوهشی واحد

تهیه و ارائه برنامه ها برای ارتقاء تحصیلی دانش آموزان بسیجی
شناسایی و تأمین منابع و متون علمی ، آموزشی مورد نیاز
ایجاد هسته های علمی
ارائه مشاوره علمی پژوهشی
تشویق اعضاء برای شرکت در مسابقات علمی ،کنکورهای آزمایشی ، المپیادها و مسابقات و بازدیدهای علمی
کشف استعدادهای علمی پژوهشی اعضاء ومعرفی آنان به مراکز و مراجع ذیربط
پیگیری استفاده دانش آموزان بسیجی از برنامه های پایگاههای علمی
 شناسایی دانش آموزان ممتاز ، نخبه و مبتکر بسیجی و معرفی  
آنان جهت شرکت در جشنواره ها و همایش های علمی ، اردوهای علمی  جذب همکاری دبیران و معلمان مدرسه در راستای فعالیت های علمی
تقویت ارتباط با رده مشابه در حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی متبوع و اخذ تدابیر لازم .

8- وظائف اختصاصی مسئول جذب و سازماندهی واحد

جذب و تشکیل پرونده پرسنلی برای دانش آموزان متقاضی عضویت در واحد بسیج مدرسه طبق سهمیه مشخص شده
رسته بندی و سازماندهی اعضاء بر مبنای سوابق و علائق و توانایی آنها در سازمان واحد
ترمیم و ساماندهی سازمان واحد در مواقع مورد نیاز.
ثبت فعالیت و سوابق اعضاء در فرم های مربوطه.
جمع آوری و تنظیم اطلاعات و آمار اعضاء و ارسال نوبه ای آن به حوزه و سایر مسئولین مربوطه.
تکمیل و به روز نگه داشتن اطلاعات شناسنامه سازماندهی اعضاء.
 
پیگیری و تهیه و تأمین فرم جذب و کارت شناسایی و سایر اقلام مورد نیاز جذب و سازماندهی.
پیگیری در اجرای طرح هدایت و اتصال بسیجیان دانش آموز به پایگاه های مقاومت بسیج محلی.
انتقال پرونده اعضاء فارغ التحصیل به رده مقاومت مربوطه.
پیگیری و انجام امور کارگزینی اعضاء جذب شده از قبیل
 
صدور کارت ، بیمه و ....
پیگیری تأمین فرم و اقلام مورد نیاز
ترمیم و ساماندهی ، تکمیل و بروز نگهداشتن شناسنامه سازماندهی اعضاء و
تقویت ارتباط با رده مشابه در حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی متبوع و اخذ تدابیر لازم .

9- وظائف اختصاصی مسئول ورزشی واحد

اجرای برنامه های ورزشی درمدرسه  ایجاد تمهیدات لازم بمنظور ارتقاء تواناییهای جسمی و آمادگی دفاعی و رزمی اعضاء  پیگیری همگانی کردن امر ورزش در مدرسه
تشکیل تیم های ورزشی و برگزاری مسابقات ، هماهنگی جهت استفاده مؤثر از امکانات و فضاهای ورزشی
تأمین مربی و داور و ایجاد تعامل با مربیان ورزشی و تربیتی مدرسه،
معرفی دانش آموزان بسیجی ورزشکار به حوزه
پیگیری جذب بودجه و امکانات ورزشی و توسعه و تقویت فعالیتهای ورزشی واحد مقاومت
جمع بندی گزارش عملکرد نوبه ای ورزش واحد مقاومت و ارسال به رده مافوق
تقویت ارتباط با رده مشابه در حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی متبوع و اخذ تدابیر لازم .

 10- وظائف اختصاصی مسئول برنامه ریزی و مالی واحد
پیگیری اجرای برنامه ها ، سیستمها و روشها و دستورالعملهای ابلاغی و ارائه پیشنهادات اصلاحی به حوزه
جمع آوری و تنظیم آمار و اطلاعات و گزارش اجرای برنامه ها و ارسال به حوزه
 
پیگیری و دریافت کمک هزینه جاری واحد وسرانه آموزش و پرورش و نظارت بر هزینه کرد آنها ،
کنترل ، ثبت و ضبط درآمدها وهزینه ها ی واحد ،
پیگیری بومی سازی تقویم اجرایی
جمع بندی نظرات کارشناسی و راهکارهای مناسب پیرامون اجرای مطلوب و اثربخش برنامه ها ، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری
تکمیل دفتر ثبت مشخصات ، آمار و فعالیتهای
 
واحد
تقویت ارتباط با رده مشابه در حوزه متبوع و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی در جهت تقویت و غنی سازی برنامه ها و اخذ تدابیر لازم

11- وظائف اختصاصی مسئول انتشارات واحد

تهیه عکس و خبر از اقدامات فرهنگی بسیج مدرسه جهت اطلاع رسانی.
 
تهیه موضوعات فرهنگی و تبلیغی برای جهت دهی به نشریات واحد بسیج مدرسه.
 
شناسایی دانش آموزان مستعد به عنوان خبرنگار افتخاری و معرفی آنان برای آموزش فنون خبرنگاری.
 
حضور فعال در نمایشگاه های مطبوعاتی و انتشاراتی.
 
دریافت و توزیع اقلام انتشاراتی بسیج دانش آموزی.
 
پیگیری تهیه نشریات واحد با موضوعات فرهنگی تبلیغی
 
دریافت نشریات سازمان بسیج دانش آموزی از قبیل مجله پیشگامان و روزنامه های دیواری ، تراکت ، پوستر و دیگر اقلام انتشاراتی و توزیع در سطح واحد
 
جمع بندی و تهیه گزارش اقدامات و فعالیتهای انتشاراتی واحد و ارسال گزارش عملکرد نوبه ای به حوزه .

12- وظائف اختصاصی مسئول آموزش معرفت دینی واحد

پیگیری اجرای کلاسهای اعتقادی ، سیاسی ، قرآنی
تهیه گزارش عملکرد و ارسال آن به حوزه
پیگیری تأمین امکانات و متون آموزشی مورد نیاز
تهیه و ارائه سیر مطالعات دینی برای اعضاء.
کمک به رفع اشکالات مفهومی و علمی اعضاء
شناسائی افراد مستعد مربیگری دررشته های مختلف قرآنی ، حدیث و .. معرفی به حوزه جهت بکارگیری آنها
تشکیل پرونده آموزش دینی برای اعضاء. انجام آزمون قرآن و نماز از دانش آموزان بسیجی.

13. وظائف اختصاصی مسئول دانش سیاسی واحد

تهیه اخبار و اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و ارائه به اعضاء
تحلیل اخبار جراید و مواضع سیاسی شخصیتها و فعالان سیاسی ( اعم از موافق ، مخالف و بی طرف )بر اساس دستورالعمهای ابلاغی
تهیه منابع و نشریات و کتب سیاسی برای مطالعه علاقمندان با هماهنگی حوزه
تلاش برای نشر احادیث و روایات معصومین (ع) نسبت به رخدادهای اجتماعی برای عبرت آموزی های تاریخی
توجه به فضای سیاسی موجود مدرسه در برنامه ریزی ها و روشنگری های سیاسی
تهیه گزارش عملکرد فعالیتها و ارائه به حوزه .